Boerencoöperatie ACCPB

Om samenwerking tussen lokale boeren en optimaal gebruik van schaarse gereedschappen, materialen en fondsen te stimuleren is eind 2003 in Kisantu een boerencoöperatie opgericht. 

Congo is het grootste land van Afrika met duizenden hectaren aan onbewerkte landbouwgrond. Zo ook de omgeving Kisantu, district de la Lukaya, ongeveer 100 km ten zuiden van Kinshasa, waar veel landbouwgrond is. Echter, door gebrek aan middelen en materialen is de opbrengst van de landbouwgrond vaak te weinig voor de bevolking om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Om hier iets aan te doen hebben ondernemers en boeren in Kisantu samen een samenwerkingsorganisatie opgericht:
Association Coopérative d’épargne et de Crédits de Producteurs Bambale (ACCPB). Een coöperatie met als doel: de uitwisseling van kennis en ervaring, gezamenlijk gebruik van gereedschappen en machines en gezamenlijk transport van producten naar de afzetmarkten.
Sinds 2003 werkt Stichting Bambale samen met de ACCPB. Dankzij ondersteuning van partnerorganisatie Cordaid kon de coöperatie uitbreiden en beginnen met het verstrekken van microkredieten aan de deelnemers.

Eind 2005 heeft de coöperatie een filiaal geopend in Kimpemba, een dorp gelegen op ongeveer 60 km van Kisantu. Sinds 2006 beheert dit filiaal een eigen winkel en een maniokmolen.
Door het groeiende succes zijn er nog eens twee filalen geopend: in Masikila en in Kinsaku Moanda. Ook deze filalen beheren beiden een maniokmolen.

Capaciteitsopbouw: ter verbetering van het rendement en gebruik van de microkredieten is scholing van de ACCPB leden nodig op het gebied van financieel management en projectbewaking. Eind 2008 is dit traject opgestart met een tweedaagse cursus in Kisantu. Als gevolg van de enthousiaste reacties op de cursus zijn in de zomer van 2009 opnieuw workshops georganiseerd in zowel Kisantu als Kimpemba. Onder grote belangstelling werden door lokale partners de zwakke en sterke punten van de deelnemende organisaties besproken. Dit soort lokale vergaderingen zorgen voor een verduidelijking van de doelstellingen en het belang van een verbeterd rendement van de onderlinge organisaties.
ACCPB en Stichting Bambale streven ernaar hier een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken.