Tractor

Om de fysiek zeer zware werklast voor de veelal vrouwelijke medewerkers van de bij de ACCPB aangesloten bedrijfjes te verminderen zet Stichting Bambale zich in voor het binnenhalen van een tractor.

Inkisi-Kisantu, een plattelandsstadje met een uitgestrekt landbouw gebied, ongeveer 100 km ten zuiden van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Er heerst een vochtig tropisch klimaat. De grondsoort is zand en hier en daar kleiachtig. De bevolking leeft van de landbouw (voornamelijk maniok en groenten) aangevuld met wat kleinvee.

WP_20151219_12_27_26_ProOmdat er in de hele regio maar één tractor tegen zeer forse huurprijs beschikbaar is, ontginnen en bewerken de ACCPB leden, zoals ook project Véronique, hun land met de hand. Hierdoor wordt slechts een deel van de beschikbare (vruchtbare) landbouwgrond benut. Er wordt vooral voor eigen consumptie geproduceerd, en dat terwijl de vraag naar voedsel in bijvoorbeeld miljoenenstad Kinshasa groot is en groeit. Verbeterde infrastructuur maakt het transport van landbouwproducten tegenwoordig goed mogelijk. Er liggen dus grote kansen: op betere leefomstandigheden van de kleine regionale boeren en minder honger in de grote stad.

 

 

Met een tractor kunnen de leden:

  • sneller en tijdig meer grond ontginnen
  • zorgen voor lastenverlichting en tijdsbesparing voor de medewerkers
  • de grond beter/dieper bewerken en omzetten
  • kosten besparen op huur
    Voortgang project