Steun Bambale

Word donateur van Stichting Bambale

De vraag om steun vanuit de projectgebieden is altijd vele malen groter dan de hulp die Stichting Bambale kan bieden. Om projecten goed te kunnen begeleiden naar een resultaat met optimaal rendement kan Stichting Bambale alle steun, dus ook die van u, van harte gebruiken.

Ondersteun het werk van Stichting Bambale en wordt donateur van. Doneren kan zowel eenmalig als periodiek. U kunt uw gift storten op IBAN rekeningnummer
NL38 RABO 0170 0366 85.

Word vrijwilliger

Wordt vrijwilliger bij Stichting Bambale en help mee met evenementen en activiteiten.
Samen met de vrijwilligers van Stichting Bambale sta je op markten en informatiedagen. Vanachter de kraam verkoop je Bambale artikelen zoals kettinkjes en poppen uit het winkeltje en ben je een aanspreekpunt voor vragen en uitleg over de stichting. Daarnaast organiseert het bestuur maandelijkse interne activiteiten die leiden tot een hechte en gezellige sfeer binnen de stichting. Haal voldoening uit het werk voor
anderen en meld je aan als vrijwilliger bij Stichting Bambale.

Doneer met belastingvoordeel

Stichting Bambale voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. Deze status stelt donateurs in staat om schenkingen af te trekken van de belasting. Daarnaast hoeft Stichting Bambale geen schenk-en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen donaties en erfenissen. De giften aan Stichting Bambale komen hierdoor geheel ten goede aan de projecten. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst.

Zet Stichting Bambale in uw testament

Wilt u met uw nalatenschap toekomst bieden voor anderen, dan kunt u Stichting Bambale in uw testament zetten. Wilt u meer weten over nalatenschap aan Bambale.
Informeer middels ons contactformulier voor vraag en antwoord.

Winkeltje

De artikelen in het winkeltje van Bambale worden door vrijwilligers gemaakt. De ervoor gebruikte grondstoffen worden gesponsord. Daarom komt de opbrengst van deze verkoop dan ook voor 100% ten goede aan de projecten in Congo. 

Bestel onze artikelen via het contactformulier op de site of kom langs de ‘kraam van Bambale’ op informatiemiddagen.