Gezondheidscentrum OMECO (Kisantu)

Façade exterieure Centre après réhabilitation

Het gezondheidscentrumOMECO is een klein ziekenhuis met een polikliniek, verloskamer en kraamafdeling in het plattelandsstadjeKisantu.Door achterstallig onderhoud en slechte hygiënische omstandigheden dreigde de overheid het centrum te sluiten. Dankzij de ondersteuning van Wilde Ganzen kon Stichting Bambale sluiting voorkomen. Het centrum werd hierdoor grotendeels gerenoveerd.

Het nieuwe gezicht van gezondheidscentrum OMECO in Kisantu

Inauguratie Centre 2Bij de renovatie werden de verpleegafdeling, verloskamer, kraamafdeling, wachtruimten, onderzoekskamers en het laboratorium geheel vernieuwd. Ook de elektriciteitsvoorziening en het waterafvoersysteem werden vervangen. Hierdoor is de hygiëne aanzienlijk verbeterd en is het gevaar van infecties en besmetting voor kraamvrouwen en pasgeborenen beduidend gereduceerd. Ook werden de muren hierbij verstevigd en de plafonds verhoogd. Bij de verloskamer kwam een eigen toilet en doucheruimte. Eind juni2018 is het centrum feestelijk heropend in aanwezigheid van lokale autoriteiten en vele omwonenden.

 

De kliniek wordt beheert door een lokale organisatie zonder winstoogmerk en zonder enige vorm van overheidssteun. Het is de enige plek in de omgeving waar ook mensen met weinig middelen geholpen kunnen worden. Aan het gezondheidscentrum is eveneens een opleiding voor verpleegkundigen verbonden, waarbij de stagiaires werkervaring kunnen opdoen in de kliniek.

Salle d'accouch. r'éhabilitée 3Salle maternité réhabilitéeIMG-20180823-WA0048