Beleidsplan

Ontwikkeling: een kwestie van gezond verstand?

Dit is het motto van het nieuwe beleidsplan 2016-2020 van Stichting Bambale.

 

Het succes van een project hangt niet alleen af van de kwaliteit van het projectplan en/of gebruikte materialen.
Voor een duurzaam resultaat zijn vooral ook de persoonlijke deskundigheid en capaciteiten van de lokale initiatiefnemer/organisator van groot belang.
Inbedding in de lokale gemeenschap: directe, niet vrijblijvende betrokkenheid bij de uitvoering en samen gedeelde verantwoordelijkheid, zijn ook essentieel voor het slagen van ongeacht welk project.
Stichting Bambale richt zich op 3 werkterreinen: landbouw, opleiding en gezondheid/milieu.
In onze visie zijn deze drie terreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden: een ontoereikend, eenzijdig voedselaanbod heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen. Ziekte en honger staan opleiding in de weg. Zonder opleiding is duurzame verbetering van de uitgangssituatie niet mogelijk.