Gezondheid

Gezondheid

We helpen lokale ziekenhuizen bij het verbeteren van de kwaliteitszorg. Door steun in medische instrumenten en levering van bedden kunnen patiënten in een hygiënische omgeving worden verzorgd. De gezondheidszorg in Congo loopt nog ver achter op de rest van de wereld. Malaria, diarree en infecties van de luchtwegen zijn goed te genezen, echter leiden ze in Congo tot vele sterftes. Het is vooral de armoede die mensenlevens kost. Behandelingen zijn vaak te duur en zorgen ervoor dat hulp pas ingeroepen wordt wanneer het te laat is. De EU steunt de Congolese overheid met geld dat vooral bedoel is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen ter bestrijding van HIV/Aids en malaria. De bevolking merkt hier echter door corruptie zeer weinig van aangezien slechts een fractie van al het hulp geld terecht komt.