Landbouw- en tuinbouwproject Veronique

Ontginning en bebouwing van een groeiend aantal hectaren gepachte grond in Ntadi. Het eerste project van Stichting Bambale is het Landbouw Project Veronique 100 km ten zuiden van Kinshasa. Voor dit project is 116 hectare grond gepacht.

In de loop van de eerste drie jaren werden 4 hectare ontgonnen en bebouwd met landbouwgewassen. De mensen waren enthousiast en ondanks enkele tegenslagen verliep het werk vlot. Met steun van buitenaf is het project sindsdien verder gegroeid met o.a. de toevoeging van een tuinbouwgedeelte, dat door de donatie van een motorpomp irrigatie mogelijk maakt. Op de landbouwvelden worden maniokmaïssoja en zoete aardappelen verbouwd.

 

DSC00108

 


In 2012 is begonnen met de teelt van gewone aardappelen. Het tuinbouwproject teelt o.a tomaten, pili-pili (hete pepers) en paprika’s.
Het project startte met een klein groepje landbewerkers waaronder voornamelijk vrouwen. Inmiddels is het aantal landbewerkers door groeiend succes gestegen tot een aantal van 49 personen, waarvan 36 vrouwen en 19 mannen.

 

Nieuws:

Update 13/05/16: Stichting Bambale is vanaf 2009 begonnen met het geven van microkredieten aan deelnemers van Landbouw Project Veronique. Hiermee is nog eens 10 ha grond ontgonnen en in gebruik genomen. Daarnaast zijn we voor dit project gestart met de fondsenwerving voor een tractor.