ANBI-status

anbiStichting Bambale voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “Algemeen Nut Beoogde Instelling”, oftewel ANBI.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet Stichting Bambale om die reden voldoen aan enkele voorwaarden waaronder administratieve verplichtingen. De ANBI status stelt Stichting Bambale in staat om schenkingen af te trekken van de belasting. Daarnaast hoeft Stichting Bambale geen schenk-en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen donaties en erfenissen. De giften aan Stichting Bambale komen hierdoor geheel ten goede aan de projecten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst.