Bijenteelt-project Lukaya

Project ter stimulering van de regionale bijenteeltbijenteelt

Honing is in Congo een gewilde en waardevolle aanvulling op het karige menu. Ook de nevenproducten als bijenwas zijn kostbaar voor kaarsen, huidverzorging en medicijnen. Bijenteelt is een duurzame economische activiteit die naast extra voedselaanbod en belangrijke nevenproducten ook werkgelegenheid en extra inkomen genereert voor de agrarische bevolking.

Daar bijen uitsluitend gedijen in een schone omgeving stimuleert de bijenteelt tevens het milieubewustzijn van betrokkenen en daarmee de bescherming van de plaatselijke natuur.
Een aantal leden van de met steun van Stichting Bambale opgerichte de coöperatie ACCPB wil de regionale bijenteelt in het district Lukaya uitbreiden en verbeteren. Gezien het huidige niveau van kennis en materialen is er veel winst te boeken met opleiding en modernere technieken en gereedschappen.

In het voorjaar van 2006 is Stichting Bambale een inzamelingsactie gestart bij de Nederlandse imkerverenigingen.
Dit resulteerde onder andere in financiële bijdragen van een 10-tal imkerverenigingen en particulieren. Ook de ASN Bank reageerde positief.
Met deze steun heeft onze lokale partner ADI (Association de Développement Intégral) 3 bijenverenigingen voorzien van kasten en imkermaterialen.
Sindsdien staat Stichting Bambale ieder jaar op de Natuurmarkt van de bijenvereniging Helmond en wordt er door particulieren en o.a. ook Pimp my Village geld ingezameld voor uitbreiding van het aantal kasten in Kisantu e.o. Niet alleen van de organisatie ADI maar ook van de plaatselijke NGO Ceproder.