Projecten

Klein, lokaal initiatief, betrokken

Onderwijs

Met de bouw van schoolcomplexen en de aanschaf van schoolmaterialen zorgen we ervoor dat kinderen in goede omstandigheden kwalitatief onderwijs kunnen volgen. Een overgrote meerderheid van de kinderen in Congo is niet in staat om onderwijs te volgen. Schoolgeld kunnen ouders vaak niet betalen en door de grote armoede zijn kinderen gedwongen tot arbeid om mee te helpen aan het inkomen van het gezin. Investeren in basisonderwijs is een van de beste manieren om armoede te bestrijden. Onderwijs geeft kinderen toekomst. Het versterkt de sociale en economische weerbaarheid van mensen.
Door middel van lokale projecten creëren we een omgeving waar kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen.

Gezondheid

We helpen lokale ziekenhuizen bij het verbeteren van de kwaliteitszorg. Door steun in medische instrumenten en levering van bedden kunnen patiënten in een hygiënische omgeving worden verzorgd. De gezondheidszorg in Congo loopt nog ver achter op de rest van de wereld. Malaria, diarree en infecties van de luchtwegen zijn goed te genezen, echter leiden ze in Congo tot vele sterftes. Het is vooral de armoede die mensenlevens kost. Behandelingen zijn vaak te duur en zorgen ervoor dat hulp pas ingeroepen wordt wanneer het te laat is. De EU steunt de Congolese overheid met geld dat vooral bedoel is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen ter bestrijding van HIV/Aids en malaria. De bevolking merkt hier echter door corruptie zeer weinig van aangezien slechts een fractie van al het hulp geld terecht komt.

 

Landbouw

Stichting Bambale steunt met haar landbouwprojecten boerengemeenschappen met gereedschappen, zaden en landbouwwerktuigen. Congo beschikt over een landoppervlak van 80 miljoen hectare dat geschikt is voor landbouw. Desondanks is de commerciële landbouw zeer beperkt en wordt er slechts 10% van het bewerkbare land in gebruik genomen. De voornaamste agrarische exportproducten in Congo op dit moment zijn tabak, groene koffie, ruwe suiker, droge rubber en tarwezemelen. Met onze landbouwprojecten hebben we inmiddels 500 hectare grond ontgonnen. We kunnen mensen niet onbeperkt eten geven. Wel kunnen we met de steun in de vorm van zaden, gereedschappen en landbouwwerktuigen boerengemeenschappen
onafhankelijk en zelfvoorzienend maken.