Landbouwproject Vrouwen van Masikila

Vrouwen uit Masikila hebben Stichting Bambale gevraagd hen te helpen met het opzetten van een landbouwproject. Masikila is een kleine afgelegen boerengemeenschap, 20 km gelegen van Kimpemba(leg uit wat voor soort dorp Kimpemba is,hoever van Kinshasa is beter . 15 Vrouwen hebben deze afstand in 2010 te voet afgelegd om hun plannen voor te leggen aan de bestuursleden van Stichting Bambale toen deze in Kimpemba op bezoek waren.

DSC00195 - kopie
Onder de hoede van de coöperatie ACCPB is met deze vrouwen een landbouwproject opgezet vergelijkbaar met land- en tuinbouwproject Veronique:Stichting Bambale ondersteunt de boerengemeenschap door initiële steun in de vorm van gereedschappen en zaaigoed.

Daarnaast zorgt Stichting Bambale voor begeleiding en scholing door een agronoom daarna begeleiding en scholing door een agronoom. Het project is aan het groeien en het plan is dan ook om op termijn de werkzaamheden door microkredieten aan de vrouwen van Masikila verder uit te breiden. Het landbouwproject ‘Vrouwen van Masikila’ project is geadopteerd door de werkgroep GZA van de parochie Gestel uit Eindhoven. De werkgroep zamelt geld in via de aktie Vakantiemunt, de verkoop van missiekalenders en het organiseren van verschillende activiteiten.

 

IMGP2611
Nieuws:Eind 2010 werden de eerste landbouwgereedschappen gekocht en werden 1,5 ha in gebruik genomen voor de teelt van maniok en pinda’s. De eerste pinda-oogst viel wat tegen (te laat gezaaid!) maar de eerste maniokoogst bracht $300 op. Het project wordt met grote belangstelling gevolgd en het aantal deelnemende vrouwen stijgt snel. Met een tweede donatie in 2012 zijn opnieuw gereedschappen gekocht en 5 zakken pinda’s om te zaaien. Het landbouwproject werd uitgebreid met nog eens 3,5 ha.

DSC00189
home2