Microkredieten

IMGP2611
“Microkredieten zijn kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden die daar niet kunnen lenen bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen.” (Wikipedia)

 

Microkredieten coöperatie ACCPB;
Een van de belangrijkste doelstellingen waarmee in 2003 de coöperatie ACCPB is opgericht, was het creëren en beheren van een fonds voor het verstrekken van microkredieten aan de deelnemende organisaties.
Dankzij externe sponsors konden in 2004 de eerste kredieten van ieder 100$ verstrekt worden. In 2007 en 2008 werd het plan uitgebreid.
De kredieten worden hoofdzakelijk geïnvesteerd in landbouwactiviteiten. De kredieten worden ook gebruikt voor het voorfinancieren van gezamenlijke transporten van landbouwproducten naar grotere afzetgebieden (bijv. Kinshasa).
De gebruikte bedragen variëren van € 175 tot € 250.

Ter verbetering van het rendement en gebruik van de microkredieten is in september 2008 gestart met capaciteitsopbouw van de ACCPB leden (financieel management, planning, projectbewaking). Deze succesvolle trainingen hebben in 2009 en 2010/2011 een vervolg gekregen in de vorm van zeer druk bezochte workshops in zowel Kisantu als Kimpemba.