Drinkwatervoorziening (Kimpemba)

Drinkwatervoorziening Kimpemba.
Kimpemba is een plattelandsgemeenschap ongeveer 60 km van Kisantu. Voor hun drinkwater zijn de bewoners van Kimpemba aangewezen op enkele bronnen op 2 km afstand lopen door heuvelachtig terrein. Deze bronnen worden ook gebruikt door het vee van de plaatselijke boeren waardoor deze drinkplaatsen vaak vervuild zijn.
De schaarste aan zuiver drinkwater heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Er overlijden jaarlijks tientallen mensen, met name kinderen onder 5 jaar, als gevolg van het drinken van vervuild water.

Het is Stichting Bambale gelukt om een waterput aan te leggen ondanks dat het water van heel erg diep moest komen. In overleg met deskundigen en coöperatie ACCPB Kimpemba heeft Stichting Bambale gezocht naar alternatieven om het water bereikbaar te maken .
In 2011 is gestart met de aanleg van tappunten bij verschillende natuurlijke bronnen in Kimpemba. Hierdoor is het voor kinderen en vrouwen gemakkelijker geworden om water te halen zonder dat de bronnen vervuild raken. Tot slot heeft Stichting Bambale ervoor gezorgd dat er ee nieuwe watertank voor het gezondheidscentrum van Kimpemba is gebouw.
Daarnaast is er een nieuwe watertank voor het gezondheidscentrum in Kimpemba gebouwd.