Akkie Nielen

AkkieBegin 2004 vroeg mijn tennisvriendin Annie van Doremalen of ik belangstelling en tijd had om wat hand- en spandiensten te verrichten voor Stichting Bambale. Het begon met wat vertaalwerk vanuit het Frans, daarna kwam het verzoek of ik de vergaderingen misschien zou willen notuleren.Van mijn aanvankelijk misschien wat aarzelende ‘ja’ heb ik sindsdien geen seconde spijt gehad.

Stichting Bambale bestaat uit een fijne groep enthousiast
e mensen die oprecht wat voor een ander over hebben. Dit gaat gepaard met ervaring en kennis van de lokale situatie in Congo en een zekere nuchterheid en realiteitszin met betrekking tot de haalbaarheid van de ambities. Een mix die inspireert en vertrouwen geeft. Congo is een enorm land, ver weg en met enorm veel ellende maar ook enorm veel mogelijkheden. Stichting Bambale is een kleine stichting die op kleine schaal eraan werkt om kansarmen in  Congo in staat te stellen tenminste een deel van die mogelijkheden te benutten. Ik werk hier graag aan mee.

Van mijn aanvankelijk misschien wat aarzelende ‘ja’ heb ik sindsdien geen seconde spijt gehad.

 

DSC02268