Aline Alwal

aline
Aline Alwas is 20/08/1981 geboren in Idiofa in de provincie Banundu. Ze is de derde uit een gezin met 6 kinderen: 3 jongens en 3 meisjes. 

Na de lagere school en middelbare school volgde een studie aan het Institut Supérieur d’Informatique, Programmation et Analyse. Aline is een aantal jaren werkzaam geweest bij een luchtvaartmaatschappij, eerst in Idiofa en daarna in Kinshasa. Op dit moment is Aline als secretaresse bij FDSB verantwoordelijk voor het secretariaat en het uitwerken en versturen van alle verslagen.